Játékszabály

„Wai Moment hard seltzer – Sure, Wai not?” elnevezésű promóció

hivatalos játékszabályzata

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

 1. A játék szervezője:

„Wai Moment hard seltzer – Sure, Wai not?” elnevezéssel a Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Bőcs, Rákóczi u. 81., továbbiakban „Szervező”), továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet (a továbbiakban „Játék”). A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2., a továbbiakban „Lebonyolító”).

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, Magyarországon bejelentett lakóhellyel (1992. évi LXVI. tv. 5§ (2) bek.) rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, vagy Auchan Online áruházban (https://online.auchan.hu/),
 • vásárol legalább egy alkalommal, egyszerre legalább 4 db (négy darab) a promócióban részt vevő bármilyen kiszerelésű Wai Moment hard seltzer terméket (lásd 4. pont), és
 • a waimomentjatek.auchan.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta/online rendelés adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon (a továbbiakban „Pályázat”),

(a továbbiakban „Játékos”).

A Játékban érvényesen nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, valamint az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói, valamint a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb gazdasági társaságok, vagy a Játék szervezésében és lebonyolításában közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található, nem az Auchan Magyarország Kft. által üzemeltetett boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.  

Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, úgy a Szervező/Lebonyolító a Játékost a játékból kizárja. A kizárás tényéről a Szervező/Lebonyolító a játékost kötelezően nem értesíti.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021. augusztus 5. 00:00:00 órától – 2021. szeptember 1. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

Szervező a Pályázatokat a Játék kezdetétől 2021. szeptember 1. 23:59:59 óráig fogadja.

A Játék 4 játékhétből áll (továbbiakban „Játékhét”):

1. Játékhét: 2021. augusztus 05. 0:00:00 – augusztus 11. 23:59:59
2. Játékhét: 2021. augusztus 12. 0:00:00 – augusztus 18. 23:59:59
3. Játékhét: 2021. augusztus 19. 0:00:00 – augusztus 25. 23:59:59
4. Játékhét: 2021. augusztus 26. 0:00:00 – szeptember 1. 23:59:59

A vásárlásoknak, a regisztrációknak és a beküldéseknek a fenti időtartamban kell megtörténniük. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők. A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni.

A regisztrációk és Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott az alábbiakban felsorolt, a Játékban részt vevő Wai Moment hard seltzer termékek:

EAN kód EAN kód (gyüjtő)
WAI Moment Minty-Lime Time 5998817527023 5998817527030
WAI Moment Tropical Crew 5998817527146 5998817527153
WAI Moment Crazy Berries 5998817527269 5998817527276

A Játékban történő érvényes részvételhez egy vásárlás alkalmával legalább 4 darabot kell a promócióban részt vevő Wai Moment hard seltzer termékekből vásárolni.

A Játékban kizárólag csak a feljebb felsorolt termékek, a megadott kiszerelésben vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása alapján részt vevő Pályázat érvénytelen a Játék szempontjából.

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megadott 4 db Wai Moment hard seltzer termékek többszörösét igazolja (a Játékban részt vevő termékekből), abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a vásárlás/online rendelés során kapott nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatoknak (megrendelés és számla) (a továbbiakban: „Bizonylat”) egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Játékban részt vevő termék megnevezésének és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online rendelés esetén a rendelés egyedi azonosítójának (rendelésszám).

 

 1. Regisztráció, Beküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint regisztrálhatnak a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges (ahol a felsorolás „opcionálisan” említi az adatszolgáltatást, ott az adatok megadása a Játékos részéről önkéntesen választható lehetőség, az nem kötelező):

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail cím megerősítése
 • jelszó
 • jelszó megerősítése
 • opcionálisan megadható saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadható a kedvenc magyarországi Auchan áruház
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot, valamint
 • a Játék adatkezelési tájékoztatóját, valamint
 • kifejezetten hozzá kell járulnia a személyes adatainak a Játék lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint
 • opcionálisan megadhatja nevének és email címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló Bizonylatról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a rendelés számának utolsó 4 karakterét (melyet a rendelés visszaigazolás tárgy mezőjében talál) kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni
 • a vásárlást igazoló blokk/szállítólevél fotó feltöltése **
 • a Játékos a Weboldalon meghatározott módon igazolja, hogy az adott Bizonylaton szerepel a Játékban részt vevő legalább 4 db Wai Moment hard seltzer termék megvásárlása.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, továbbá Pályázatbeküldéseit a Beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

**A blokk képek feltöltésére vonatkozó szabályok:

 • A feltöltött képek JPG, PNG vagy PDF formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.
 • A blokkot/szállítólevelet teljes terjedelmében kell lefotózni és egy képben beküldeni.
 • A blokk/szállítólevél kép(ek) mindegyikének olvashatónak kell lennie.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost – saját, önálló döntése szerint – a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol alkalmanként legalább 4 darab a promócióban részt vevő (a 4. pontban részletezve) Wai Moment hard seltzer terméket az Auchan áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megadott 4 db Wai Moment hard seltzer termékek többszörösét igazolja (a Játékban részt vevő termékekből), abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

A Játékban online vásárlás esetén csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a rendelést követően a kiszállítás után számla került kiállításra, mert nyertesség esetén szükséges a számla bemutatása is (a 8. pontban részletezve).

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum három Bizonylatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 3 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 30 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos – függetlenül attól, hogy a megadott számú érvénytelen Pályázata mellett volt-e érvényes Pályázata – kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát 2021. szeptember 30-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti Bizonylatot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak a fenti feltételeknek megfelelő természetes magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről az áruházi vásárlás során blokk, nyugta, vagy magánszemély nevére kiállított számla, míg az online vásárlás esetén megrendelés és számla került kiállításra. A magánszemély részére kiállított számla másolatot a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére az auchanwaimoment@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2021. szeptember 1-jén, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolás:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg, tehát egy napi vagy heti nyeremény vagy a fődíj nyerhető meg a Játék során.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb a fődíjat, egy heti nyereményt és mind a négytípusú napi nyereményből 1-1 darabot nyerhet meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az érvényes hatósági lakcím igazolvány adatai szerint azonos lakcímen/tartózkodási címen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályzatban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Napi és heti nyeremények sorsolása:

Szervező megbízásából a lebonyolító a Játék kezdete előtt, 2021.07.27-én 14:00 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. címen (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, századmásodpercnyi pontossággal, a Játék időtartamában 06:00:00 és 21:59:59 óra között, minden egyes Játéknap tekintetében 5-5 db (összesen 140 darab) míg minden egyes Játékhét tekintetében 1-1 darab (összesen 4 darab) nyerő időpontot sorsol ki a napi és a heti nyereményekre vonatkozóan. A sorsolás nem nyilvános.

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott napi/heti nyereményt.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

A napi nyeremények nyertesei az adott napot követő első munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn, ünnepnap esetében a következő munkanapon), míg a heti nyeremény nyertesei 2021. augusztus 12-én, augusztus 19-én, augusztus 26-án és szeptember 2-án kerülnek kiértesítésre a Lebonyolító által küldött e-mail üzenetben.

Fődíj sorsolása:

A fődíj sorsolásra 2021. szeptember 7-én 14:00 órakor, az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. címen (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A fődíj sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, napi és heti nyereményt még nem nyert, érvényes Pályázatok vesznek részt.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a waimomentjatek.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíj:

1 db iPhone 12 Pro 

Részletek: 

 • Óceánkék szín
 • Kártyafüggetlen
 • Kapacitás: 128 GB
 • Processzor: A14 Bionic chip, hatmagos 
 • Kijelző mérete: 15.49 cm / 6.1 col 
 • Felbontás (Ma x Szé): 2532 x 1170 pixel 
 • Szenzorok: Face ID, LiDAR-szkenner, Barométer, Háromtengelyes giroszkóp, Gyorsulásmérő, Közelítésérzékelő, Intelligens fényérzékelő
 • SIM kártya mérete: Nano-SIM (4FF)

A fődíj esetében 5 tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik érvénytelen Pályázat vagy a Játékszabályzat feltételeinek meg nem felelő, így a nyereményre nem jogosult nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

Heti nyeremények:

Hetente 1 db Apple Watch series 6 (összesen 4 darab)

Részletek:

 • Magasság: 44 mm
 • Kék alumíniumtok, óceánkék sportszíj
 • Retina kijelző
 • Processzor: S6 SiP 64 bites, kétmagos processzor
 • Kapacitás: 32 GB
 • Különleges jellemzők: 50 méterig vízálló, W3 chip, Ion-X edzett üveg 

Napi nyeremények:

Naponta 1-1 tálca (összesen 28 tálca) WAI Moment hard seltzer Minty-Lime Time

Naponta 1-1 tálca (összesen 28 tálca) WAI Moment hard seltzer Tropical Crew

Naponta 1-1 tálca (összesen 28 tálca) WAI Moment hard seltzer Crazy Berries

Naponta 2-2 db (összesen 56 darab) WAI Moment 6db-os pohár készlet

A heti és napi nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A napi és heti nyertesek megállapítását, illetve a fődíj sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben az e-mailben történő kommunikáció sikertelen, és a Játékos a regisztráció alkalmával előzőleg megadta telefonos elérhetőségét, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termék(ek) vásárlását igazoló eredeti számviteli bizonylat (nyugta/számla), online vásárlás esetében az eredeti rendelés, számla és a szállítólevél teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 7 (hét) naptári napon belül kell megérkeznie a heti nyeremények esetében. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket és telefonszámukat az eredeti Bizonylat beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére a nyeremény kézbesítésének lebonyolítása céljából.

Amennyiben a nyertes eredeti a vásárlást a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint hitelt érdemlően igazoló számviteli bizonylat az első értesítéstől számított 7 (hét) naptári napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabály szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban részt vevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta legalább négy darab a promócióban részt vevő Wai Moment hard seltzer termék, stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a heti nyeremények átadására legkésőbb a Játék lezárulását követő 60 (hatvan) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem, vagy nem maradéktalanul tesznek eleget, és ebből következően a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső oknak minősül, amelyért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen, 60 (hatvan) napos határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő, azaz a Játékos ezen határidő elmulasztását követően a nyereményre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A beküldött regisztrációk és Bizonylatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó, amely nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti Bizonylatot, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Regisztrációkat vagy Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, vagy bármely mértékben vagy tekintetben megrongált, sérült, rosszul olvasható Auchan bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel Pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt a Játékban részt vevő termék nevének és mennyiségének és a vásárlás összegének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése a kizárólagosan irányadó, végleges és nem vitatható.

A napi nyeremények nyertesei futár által kézbesítve kapják meg nyereményeiket vagy előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át. A fődíj nyertes és a heti nyeremények nyertesei futár által kézbesítve kapják meg nyereményüket.

 

 1. Adók, közterhek és költségek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatok szolgáltatására a Játékos köteles.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező és a Lebonyolító felé nem támaszthat, kivéve azon eseteket, amelyek kapcsán az igényérvényesítés kizárását jogszabály kifejezetten tiltja.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertest terheli.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a waimomentjatek.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2021. szeptember 30-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchanwaimoment@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játék az Auchan áruházak akciós újságjaiban, áruházi posztereken és kommunikációs eszközökön, hirdetésekben, a Facebookon, weblapokon és online hirdetésekben kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1. Egyebek:

A Játék bármely kereskedelmi kommunikációjában megjelenő nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek, egyéb jogi személyek, avagy korlátozott jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezetek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

A Játék során a Játékosok által eszközölt regisztrációk, Pályázatok és kapcsolódó elemek (pl. vásárlási Bizonylatok, stb.) alaki- és tartalmi megfelelősége elbírálásának és ez alapján történő intézkedés/döntés kizárólagos jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényeiket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik, a nyeremény átadása során kapott jótállási jeggyel.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím vagy telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vagy telefonszámot vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail és telefon használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékost a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősség terheli. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor a lehető legrövidebb időn belül megtesznek minden lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a Weboldalt működtető szerver számítógépek vagy a kiszolgáló hálózat teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben körülírtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési- vagy egyéb igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Játékra vonatkozó kommunikációs anyagok nyomtatási, vagy elektronikus felületen történő megjelenés esetén egyéb hibáiért, illetve bármely ezekben szereplő esetleges elírásért, hiányosságért a Szervező, és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező a Játék teljes ideje alatt fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú bármely megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2021. augusztus 05. Szervező

Elmúltál már 18 éves?

Kérjük, a belépéshez add meg a születési dátumod!

- -

A termékek képe illusztráció.